Edukacja wczesnoszkolna

18-22.05.2020

Pani bibliotekarka zaprasza do biblioteki zobacz zakładka Szkoła/biblioteka.

SP14, klasa Ia -18.05.20

SP 14, klasa Ia -19.05.20.

SP 14,klasa Ia -20.05.20

SP 14 ,klasa Ia – 21.05.20

SP 14,klasa Ia -22.05.20

22-25.06.2020

8-19.06.2020

18-22.05.2020

Pani bibliotekarka zaprasza do biblioteki zobacz zakładka Szkoła/biblioteka.

18.05

19.05

20.05

21.05

22.05

05-08.05.2020

30.03.20-3.04.20

18-22.05.2020

Proszę zalogować się do KANGURA.

Pani bibliotekarka zaprasza do biblioteki zobacz zakładka Szkoła/biblioteka.

Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 2 a. wtorek. 19.05.2020

Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 2 a. środa. 20.05.2020

18-22.05.2020

Edukacja regionalna

Skip to content