Wizja i misja szkoły

Wizja i misja szkoły

Cel: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

 

Wizja szkoły

Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń powinien rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze, pełnej szacunku, zrozumienia i tolerancji. Poznanie i utrwalenie wszechstronnej wiedzy pozwoli młodemu człowiekowi ukształtować charakter i wzbudzić postawę zaangażowania w swój rozwój artystyczny jak i ogólny. Nauczyciele swoją wiedzą specjalistyczną, sposobem bycia, swadą, krasomówstwem zdobywają ucznia dla wydobywania z siebie najlepszych cech i umiejętności. Ludzie pracujący w szkole maja wiedzę, powołanie i serce. Kadra nauczycielska ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są sprzymierzeńcami w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Rodziców i nauczycieli cechuje jednolite oddziaływanie w stosunku do uczniów. Formy kontaktu nauczyciela z rodzicami pozwalają poznać wzajemne preferencje i oczekiwania. Organizacja pracy odznacza się logiką postępowania, w której czynności następują po sobie we właściwej kolejności. Nie wykonuje się niczego, co nie służyłoby jasno określonemu celowi, a zarazem wykonuje się wszystko, co służy całości. Baza szkoły umożliwia realizację działań służących harmonijnemu rozwojowi umiejętności uczniów a także daje poczucie komfortu pracy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, cierpliwością i pasją wspomagają ich sukces.

 

Misja szkoły

Szkoła przygotowuje przyszłych świadomych i wrażliwych twórców życia kulturalnego a także odbiorców sztuk. Kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie. Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia i zdobywania zawodu. Pomaga rozwijać w życzliwej atmosferze własną osobowość, charakter i pasję. Buduje świadomość nieustającego rozwijania się. Kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata.

 

Skip to content