Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice,

w roku szkolnym 2023/2024 Miejskie Przedszkole nr 17 w Nowym Sączu pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu.

Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 6 maja 2024 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w dniu 27 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” (załącznik poniżej) i dostarczenie jej do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Nowym Sączu (budynek Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Towarowej 6).

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Kryteria przyjęcia na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2736)

1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2. Oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki w/w dziecku, gdyż pracują/pracuje i nie korzystają/korzysta w tym okresie z urlopu.

3. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, dyrektor bierze pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństwa oraz miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

4. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria.

Kryteria przyjęcia na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content