Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice,

w roku szkolnym 2022/2023 Miejskie Przedszkole nr 17 w Nowym Sączu pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 16 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w dniu 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wypełnienia „Karty dziecka na dyżur wakacyjny” (załącznik poniżej) i dostarczenie jej do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Nowym Sączu (budynek Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Towarowej 6).

Na dyżur wakacyjny mogą zostać przyjęte dzieci uczęszczające do MP17 w Nowym Sączu oraz dzieci z innych przedszkoli zamieszkałe na terenie gminy Miasto Nowy Sącz.

załącznik 1 – Karta dziecka na dyżur wakacyjny

Skip to content