MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W NOWYM SĄCZU – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Lista dzieci przyjętych do 5-cio godzinnego przedszkola – postępowanie uzupełniające

Lista dzieci przyjętych do 10-cio godzinnego przedszkola – postępowanie uzupełniające

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W NOWYM SĄCZU – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do 10-cio godzinnego przedszkola – postępowanie uzupełniające

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola 5-cio godzinnego – postępowanie uzupełniające

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W NOWYM SĄCZU

Lista dzieci przyjętych do grupy 10-cio godzinnej

Lista dzieci nieprzyjętych do grupy 10-cio godzinnej

Lista dzieci przyjętych do grupy 5-cio godzinnej

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W NOWYM SĄCZU

grupa 10-cio godzinna kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

grupa 10-cio godzinna kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia

grupa 5-cio godzinna kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie woli w nieprzekraczającym terminie do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

1 – 29 MARCA 2022 R. – ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

7 – 15 KWIETNIA 2022 R.  – ZŁOŻENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

15 – 20 LIPCA 2022 R. – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Terminy rekrutacji do przedszkola

Kryteria rekrutacyjne ustawowe i lokalne

 

DOKUMENTY:

wniosek – przyjęcie do przedszkola

oświadczenie-wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie-samotne wychowywanie

oświadczenie miejsce zamieszkania rodziców

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

oświadczenie o miejscu pracy/nauki

oświadczenie o dochodach

oświadczenie woli grupa 5-cio godzinna

oświadczenie woli grupa 10-cio godzinna

Dodatkowo do wniosku rodzic dziecka dołącza:

oświadczenie o przyczynie podpisania dokumentów przez jednego rodzica – jeżeli we wniosku wpisanych jest dwóch rodziców, a widnieje tylko jeden podpis, np. jedno z rodziców przebywa za granicą, w więzieniu, itp.

oświadczenie o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka – jeżeli rodzic chce przekazać dane uznane przez niego za istotne

Skip to content