MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W NOWYM SĄCZU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

do 17 LUTEGO 2023 R. – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1 – 30 MARCA 2023 R. – ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

25 KWIETNIA – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

26 KWIETNIA – 05 MAJA 2023 R.  – ZŁOŻENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie woli w nieprzekraczającym terminie do 05 maja 2023 r. do godz. 15:00.

08 MAJA 2023 R. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

03 – 10 LIPCA 2023 R. – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zarządzenie nr 75 – TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  

Uchwała2022rekrutacyjna.akt – kryteria rekrutacyjne w rekrutacji uzupełniającej 

DOKUMENTY:

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-2023.docx

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

oświadczenie-wielodzietność-rodziny-kandydata

oświadczenie-o-uczęszczaniu-rodzeństwa

oświadczenie-rodzica-o-miejscu-zamieszkania

oświadczenie-o-miejscu-pracy

oświadczenie-o-dochodach

oświadczenie – szczepienia

 

oświadczenie-woli-grupa-5-cio-godzinna

oświadczenie-woli-grupa-10-cio-godzinna

 

Dodatkowo do wniosku rodzic dziecka dołącza:

oświadczenie o przyczynie podpisania dokumentów przez jednego rodzica – jeżeli we wniosku wpisanych jest dwóch rodziców, a widnieje tylko jeden podpis, np. jedno z rodziców przebywa za granicą, w więzieniu, itp.

oświadczenie o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka – jeżeli rodzic chce przekazać dane uznane przez niego za istotne

Skip to content