MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W NOWYM SĄCZU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

do 16 LUTEGO 2024 R. – ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1 – 29 MARCA 2024 R. – ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

25 KWIETNIA 2024 R. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

26 KWIETNIA – 08 MAJA 2024 R.  – ZŁOŻENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie woli w nieprzekraczającym terminie do 08 maja 2024 r. do godz. 15:00.

13 MAJA 2024 R. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

03 – 10 LIPCA 2024 R. – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zarządzenie Prezydenta Miasta – TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA  

Uchwała2022rekrutacyjna.akt – kryteria rekrutacyjne w rekrutacji uzupełniającej 

DOKUMENTY:

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2024

oświadczenia – szczepienia

oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

oświadczenie-o-dochodach

oświadczenie-o-miejscu-pracy

oświadczenie-o-uczęszczaniu-rodzeństwa

oświadczenie-samotne-wychowywanie (3)

oświadczenie-wielodzietność-rodziny-kandydata

 

 

 

Dodatkowo do wniosku rodzic dziecka dołącza:

oświadczenie o przyczynie podpisania dokumentów przez jednego rodzica – jeżeli we wniosku wpisanych jest dwóch rodziców, a widnieje tylko jeden podpis, np. jedno z rodziców przebywa za granicą, w więzieniu, itp.

oświadczenie o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka – jeżeli rodzic chce przekazać dane uznane przez niego za istotne

Skip to content