Logopeda:  mgr Magdalena Smoleń – Kowalska

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, surdopedagog

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 8:45

Środa 12:30-13:15

Piątek   12:30-13:15; 14:10-14:55

 

Logopeda w szkole – zadania:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ciekawe artykuły

Przyczyny wad wymowy

https://logopedarybka.pl/przyczyny-wad-wymowy-2/

12 prostych sposobów na stymulowanie rozwoju mowy dziecka

https://panilogopedyczna.pl/2021/04/12-prostych-sposobow-na-stymulowanie-rozwoju-mowy-dziecka/

Współpraca logopedy i ortodonty

https://logopedarybka.pl/wspolpraca-logopedy-i-ortodonty/

Logopedyczne fakty i mity

https://logopeda.info/publikacje/artykuly-naukowe/logopedyczne-fakty-i-mity/

 Stymulacja funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

https://teczka-logopedy.pl/stymulacja-funkcji-sluchowych-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-szkolnym/

 

Skip to content