SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Dokumenty do pobrania - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Punkty przy rekrutacji

Za oceny na świadectwie uczeń może uzyskać następującą ilość punktów:

celujący – 18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry – 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający – 2 punkty.

 

Dodatkowe punkty:

świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów

wolontariat szkolny – 3 punkty

sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów (maksymalnie można uzyskać 18 punktów).

 

Za egzamin 

Uczeń za wszystkie egzaminy ósmoklasisty może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

 

rekrutacja-2022-2023-osiagniecia_punkty-1

zal1_punktacja_przedmiotowe_tematyczne_rekrutacja_2023-2024

zal2_punktacja_zawody_rekrutacja_2023-2024

Film - Akcja Rekrutacja

Sprawdzenie wyników na egzaminie

Sprawdzenie wyników egzaminu 3 lipca 2024r.

https://ziu.gov.pl/login

Odbiór zaświadczeń

Skip to content