Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

W ramach projektu w szkole realizowane są zajęcia wyrównawcze z:

  1. języka angielskiego dla uczniów klas: II, III, VII, VIII a, VIII b; 
  2. matematyki dla uczniów klas: III, VII, VIII a, VIII b;
  3. języka polskiego dla uczniów klas: III, VII, VIII a, VIII b;

oraz zajęcia:

  1. przyrodnicze;
  2. TIK (technologia informacyjno – komunikacyjna);
  3. pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom.

Rekrutacja na zajęcia oparta jest o opinie nauczycieli, wychowawców oraz opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Skip to content