KLASA I

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do klasy I

lista kandydatów przyjętych do klasy I

lista kandydatów nieprzyjętych do klasy I

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl.1

Lista kandytatów niezakwalifikowanych do kl. 1

potwierdzenie-woli-przyjecia-do-klasy-1

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu do dnia 17 czerwca 2022 r. dostarczają potwierdzenie woli przyjęcia.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 – NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

1 MARCA – 31 MAJA 2022 R. – REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW Z OBWODU SZKOŁY – zgłoszenie

1 – 7 CZERWCA 2022 R. – REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU  SZKOŁY – wniosek

14 – 18 CZERWCA 2022 R. – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

23 – 30 CZERWCA 2022 R. –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

8 – 12 LIPCA 2022 R. – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

Obwód szkoły SP14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Kryteria rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej

DOKUMENTY:

ZGŁOSZENIE KLASA 1 – dla kandydatów z obwodu SP14 w Nowym Sączu

WNIOSEK KLASA 1 – dla kandydatów spoza obwodu SP14 w Nowym Sączu

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania

oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego dziecka

oświadczenie potwierdzające realizację obowiązku nauki rodzeństwa kandydata

oświadczenie rodzica o miejscu pracy zawodowej

oświadczenie o zamieszkaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki

Skip to content