KLASA I

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025 – NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

1 MARCA – 31 MAJA 2024 R. – REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW Z OBWODU SZKOŁY – zgłoszenie

1 – 7 CZERWCA 2024 R. – REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU  SZKOŁY – wniosek

29  LIPCA – 05 SIERPNIA 2024 R. – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu do dnia 31 lipca 2024 r. dostarczają potwierdzenie woli przyjęcia.

03 – 09 LIPCA 2024 R. –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

02 – 12 SIERPNIA 2024 R. – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

Obwód szkoły SP14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 73_2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2024 r.

Uchwała2022rekrutacyjna.akt – kryteria rekrutacyjne w postępowaniu uzupełniającym

DOKUMENTY:

ZGŁOSZENIE-KLASA-1

Do zgłoszenia proszę dołączyć tylko oświadczenie o zamieszkaniu kandydata oraz oświadczenie o zamieszkaniu rodziców kandydata:

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców

oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

oświadczenie-o-miejscu-zamieszkania-rodziców.pdf.

oświadczenie-o-zamieszkaniu-kandydata-1.pdf.

wniosek o przyjęcie do kl. 1 2024

oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

oświadczenie-o-zamieszkaniu-krewnych-którzy-wspierają-ich-w-zapenieniu-dziecku-należytej-opieki

oświadczenie-rodzica-o-miejscu-pracy-zawodowej- (1)

oświadczenie-rodziców-o-miejscu-realizacji-obowiązku-przygotowania-przedszkolnego-dziecka

oświadczenie-samotne-wychowywanie (3)

oświadczenie-wielodzietność-rodziny-kandydata

 

Oświadczenie woli

Skip to content