KLASA I

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024 – NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

1 MARCA – 31 MAJA 2023 R. – REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW Z OBWODU SZKOŁY – zgłoszenie

1 – 7 CZERWCA 2023 R. – REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU  SZKOŁY – wniosek

26 – 31 LIPCA 2023 R. – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu do dnia 31 lipca 2023 r. dostarczają potwierdzenie woli przyjęcia.

03 – 07 LIPCA 2023 R. –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

02 – 10 SIERPNIA 2023 R. – ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

Obwód szkoły SP14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Zarządzenie nr 75 – Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej (załącznik nr 2)

Uchwała2022rekrutacyjna.akt – kryteria rekrutacyjne w postępowaniu uzupełniającym

DOKUMENTY:

ZGŁOSZENIE-KLASA-1 – dla kandydatów z obwodu szkoły

Do zgłoszenia proszę dołączyć tylko oświadczenie o zamieszkaniu kandydata oraz oświadczenie o zamieszkaniu rodziców kandydata:

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

oświadczenie-rodzica-o-miejscu-zamieszkania

WNIOSEK-KLASA-1 – dla kandydatów z poza obwodu szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

oświadczenie-o-zamieszkaniu-krewnych-którzy-wspierają-ich-w-zapenieniu-dziecku-należytej-opieki

oświadczenie-rodzica-o-miejscu-pracy-zawodowej

oświadczenie-rodzica-o-miejscu-zamieszkania

oświadczenie-rodziców-o-miejscu-realizacji-obowiązku-przygotowania-przedszkolnego-dziecka

Oświadczenie woli

Skip to content